Cân điện tử tính tiền HY100 – TĐ30S

1.250.000 VNĐ

Cân điện tử tính tiền HY100 – TĐ30S tích hợp nhiều chức năng như: Tính tổng tiền, lưu đơn giá, tính tiền thừa, đếm số lượng…

Chế độ bảo hành: bảo hành chính hãng 1 năm.